VINOGRADI


Zaštita bilja bez sistemika, insekticida a i bez herbicida. Isključivo koristimo sumpor i bakar. Sami pripremamo sredstva od etarskih ulja, a retko koristimo i domaće mleko, kaolin, alginit, huminsku kiselinu.

Malo zrelog, organskog đubreta godi zemlji. Puno je ručnog rada, berbe su probirne.
Prinosi su niski (0,5-1kg po čokotu) u cilju kvaliteta i održavanja kondicije.

⁂ 1,2 hektara

Devas - Irig

Prostire se na nadmorskoj visini od 240-250 m u blizini nacionalnog parka. Tlo je teška smonica, sadrži crvenu i crnu glinu, sa žilama kreča u prahu, sa malo limonitskog krečnjaka, i slojem šljunka od škriljaca na dubini od dobrih pola metra. Položaj mu je prvenstveno istočni.

Vinarija Dukay - Sagmeister - Kanjiža - DEVAS

Vrste grožđa:

40% furmint, 30% kadarka, 30% lipolist
Uzgojni oblik: niska kordunica
Prosečan prinos: 0,7-1 kg po čokotu
Broj čokota po hektaru: 6000
Godina sadnje: 2010

U vinogradu se nalazi i spomenik prirode - zaštićena oskoruša koja je posađena po naredbi carice Marije Terezije u XVIII veku.

Jupiterski karakter - vedrina, elegancija. Daje prozračnija vina od Kaniasa.

⁂ 3,3 hektara

Kanias – Neradin

Nalazi se neposredno uz Nacionalni park, na pritoci Neradinskog potoka, iznad isušenog korita Kanježa, na nadmorskoj visini od 270-290 m. Tlo je veoma teška smonica, sadrži crvenu i crnu glinu, tu i tamo les sa laporom. Geološki je kombinacija erodiranog limonitskog krečnjaka, plavog konglomerata i škriljaca. Ima visok sadržaj gvožđa. Položaj mu je prvenstveno jugozapadni, ali zbog blizine šuma je klima odgovarajuće hladna. Tu se grožđe budi i zri najkasnije.

Vinarija Dukay - Sagmeister - Kanjiža - KANIAS

Vrste grožđa:

40% furmint, 25% kadarka, 30% crni burgundac,
5% sremska zelenika
Uzgojni oblik: niska kordunica i peharasti uz kolac
Prosečan prinos: 0,5-1 kg po čokotu
Broj čokota po hektaru: 5500-6000
Godina sadnje: 2009, 2011

U vinogradu se čuje zvono manastira Grgeteg.

Karakter Venere – bujnost, zaokruženost, oblina, punoća. Teroar na kom nastaju vina bogatoga ukusa. Bolje formira kiselinu nego Devas.

Tokom 2017. i 2018. su posađena nova 2 hektara kadarke. Na raspolaganju nam stoje još 6 hektara nezasađene površine.

⁂ 0,9 hektara

KEW – Irig

Nalazi se u sastavu Nacionalnog parka Fruška Gora, na serpentinskoj steni na nadmorskoj visini od 290-315 m. Geološku osnovu obogaćuju limonitski krečnjak i dolomit. Ima visok sadržaj magnezijuma. Zemljište je šumsko sa crvenom glinom, a na gornjem delu vinograda je lesni sloj. Najizuzetniji i najkamenitiji vinograd u Srbiji, plodno tlo je debljine svega 40-60 cm koje se nalazi na ispucaloj steni. Strmo je sa nagibom od 15-25%. Položaj je zapadni. Kada su leta sušna, dolazi do izostanka roda. Prvi rod je doneo 5 godina nakon sadnje.

Vinarija Dukay - Sagmeister - Kanjiža - KEW

Vrste grožđa:

90% furmint, 10% kadarka
Uzgojni oblik: peharasti uz kolac
Prosečni prinos: 0,2-0,5 kg po čokotu
Broj čokota po hektaru: 6500
Godina sadnje: 2010

Serpentinit je ultrabazična metamorfna stena magmatskog porekla. Mineral olivin se u rastvorima vrele vode pretvara u serpentinit. Boja mu je prvenstveno plavo-zelena, ali može biti i žut, crven i da ima bele fleke. I samo ime upućuje na te šare - značenje reči je zmija i u narodu se verovalo da štiti od njenog ujeda. Odgovoran je i za magnetne anomalije planine.

Karakter Marsa – moćan, energičan. Teroar ekstremno mineralnog vina.

KONTAKT

Adresa
Nikola Tesla u. 13
24420 Kanjiža


Kontakt
info@dukay-sagmeister.com
+381 62 779 664

srpski magyar english

Vinarija Dukay - Sagmeister - Kanjiža

© Copyright 2019 DUKAY - SAGMEISTER - All Rights Reserved | Webbed by: InfoText Infotext